Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi
Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi