Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi