Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi