Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi