Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi