Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi