Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi