Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Zəfər Qəzənfər oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi