Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi

Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Quliyev Cuma Behbud oğlu, Balakürd kəndi