Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi

Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi