Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi

Qasımov Hüseyn Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Məmmədov Qnyaz Məhəmməd oğlu, Yeni-yol kəndi
Mahmudov Elşən Köçəri oğlu, Xan Qərvənd kəndi