Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi

Məmmədov Əfsus Səfər oğıu, Xan Qərvənd kəndi
Allahverdiyev Cəmil Aslan oğlu, Yeni yol kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi