Aslanova Ramilə Xəlil qızı, Yeni yol kəndi

Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi
Yusifov Adil Qulu oğıu, Boluslu kəndi
Məmmədov Taryel Tapdıg oğlu, Boluslu kəndi