Aslanova Ramilə Xəlil qızı, Yeni yol kəndi

Babayev Faiq İdris oğlu, Yeni-yol kəndi
Babayev Pənah Bahadur oğlu, Boluslu kəndi
Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi