Atakişiyeva Ləman Çingiz qızı, Poladlı kəndi

Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi