Atakişiyeva Ləman Çingiz qızı, Poladlı kəndi

Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi