Atakişiyeva Ləman Çingiz qızı, Poladlı kəndi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi