Atakişiyeva Ləman Çingiz qızı, Poladlı kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Həsənov Nazim Tüləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi