Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi