Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi