Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi