Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi