Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi