Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi