Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişiklər edilməsinə dair referendum SƏNƏDLƏRDƏ (18 mart 2009-cu il)

Buradan yüklə

17 dekabr 2004-cü il Azərbaycan Respublikası yerli özünüidarə orqanlarına seçkilərin müşahidəsinə dair yekun hesabatı
Aralıq Hesabat (Prezident seçkiləri-2008)
Aralıq Hesabat – Referendum 18 Mart 2009

Buradan yüklə