Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi