Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi

Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi