Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi

Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi