Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi