Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi