Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi

Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsgəndərov Zaur Ənvər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi