Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi