Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi