Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi