Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi

İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi