Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi