Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Məmmədov Nurəddin, Seyid Yusifli kəndi