Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi

Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi