Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi