Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Həsənova Elmira, Güloğlular kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi