Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi