Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi