Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi