Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi