Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Abbasov Eldəniz, Gərənə kəndi
İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi