Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi

Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi