Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi