Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi

İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi