Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi