Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi