Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi