Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi

Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi
Əliyev Mahir İsa oğlu, Bala Qacar kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi