Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi