Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi

Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi