Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi

Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi