Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi

Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi