Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi