Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi