Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi