Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi