Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi