Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Atakişiyeva Ləman Çingiz qızı, Poladlı kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı