Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı

Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi