Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

Qarayev Arzu ,Bala Qacar kəndi
Ələsgərov Oruc Mahir oğlu, Qullar kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi