Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi