Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi
Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi