Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi