Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi