Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi