Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi