Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi