Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi