Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi