Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Məmmədova Qonça Cavanşir qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi