Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Allahverdi Ələmdar oğlu, Əskipara kəndi