Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi