Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi

Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi