Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi