Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi