Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi