Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi

Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi