Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi

Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi