Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi

Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi