Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi

Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi
Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi