Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi

Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi