Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi