Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi

Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi