Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi

Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Mehdiyev Sabir Miriş oğlu, Sarıcalı kəndi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi