Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi