Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi