Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi