Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi