Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi