Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi