Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Əliyeva Səkinə Allahyar qızı, Boluslu kəndi
Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi
Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi