Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi
Cümşüdov Cümşüd Aslan oğlu
Əmiralıyev Yusif Əziz oğlu, Məşədiqaralar kəndi