Cəfərov Asif Cəmil oğlu, Nərimanlı kəndi

Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu
Aslanov Məzahir Ədil oğlu, Yeni yol kəndi