Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi

Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi