Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi