Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi
Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi