Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi