Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi

Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi