Cəfərov Malik İsax oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Xan Qərvənd kəndi
Həmzəyev İlqar Talıb oğlu, Boluslu kəndi