Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu

Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Hacıyev Natiq Namiq oğlu, Ergi kəndi