Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu

Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi