Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu

Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi