Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi