Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi