Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi