Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

İsmayılov Valeh Cəmil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi