Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi