Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi