Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi

Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi
Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi