Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi

Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Əkbərov Samir İlyas oğlu, Üçoğlan kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi