Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi