Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi

Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi