Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi