Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Ağamirov Mirağa Seyid Məhəmməd oğlu, Zəngişalı kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi