Cəfərov Rəşid Yunus oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi