Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi