Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi
Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı