Cəfərova Səmayə Abdulla oğlu, Boluslu kəndi

Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi
Ocaqverdiyev Afdandil Həsən oğlu, Boluslu kəndi