Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi

Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi