Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərli Xeyransa Tələt qızı, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi