Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi