Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi