Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi