Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi