Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi