Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi