Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi

Namazov Oqtay Şahvələnd oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi