Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

M. Nailə Əli qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi