Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi