Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi