Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi