Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

İbrahimova Zənirə, Gərənə kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi