Cavadova Əntiqə Cavad qızı, Qazıqurdalı kəndi

Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi