Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi

Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi
Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi