Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,
İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi