Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi

Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi