Çobanzadə Sona Kamran qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi