Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi

Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Bəylər Əliş oğlu, Boyat kəndi