Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi

Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı