Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi