Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi

Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi