Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi

Abdurəhmanov Məhərrəm Həmid oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi