Eyvazov Etibar Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi