Eyvazov Sərvan İdris oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Əliyev Zahid, Nərimanlı kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi