Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi

Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi