Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi

Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi