Eyvazov Sərxan Ədalət oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynov Məhəmməd Xasay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi