Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi

Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Əlağa Şəmil oğlu, Qaraxanlı kəndi
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi