Eyvazov Şamil Hasil oğlu, Poladlı kəndi

Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi