Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi