Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhmədov Yadigar Heydər oğlu, Bala Kəngərli kəndi