Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi