Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi