Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi