Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi

Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi