Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi

Quliyev Mutalib Novruz oğlu, Çəmənli kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi