Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi

Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi