Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi