Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Xəlilov Tapdıq, Güloğlular kəndi
Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi