Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Təhməzov Əvəz Təhməz oğlu, Qaradəmirçi kəndi
Bağırov Elşən, Şirvanlı kəndi