Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi