Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi
Mehdiyeva Diləfruz Qədir qızı, Əliyanlı kəndi