Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi