Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi

Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi