Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
H. Arzu Qurban oğlu, Cəyirli kəndi