Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Əliyev Fərhad, Zümürxan kəndi