Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi