Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi