Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi