Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi