Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi

İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi
Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Ələsgərov Oruc, Qullar kəndi