Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi
Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi