Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,