Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi