Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi