Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi