Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi

Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Xosrovzadə Vüqar Sərhad oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi