Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Quliyev Telman Baloğlan oğlu, Nərimanlı kəndi
Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi