Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi
Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi