Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Sadıqov Şirin, Xan Qərvənd kəndi
Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi
Əliyev Mehman Fəxrəddin oğlu, Boluslu kəndi