Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Qasımov Fəxri Vidadi oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Tağıyev Muradil Məhəmmədəli oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi