Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Zeynalov Şakir Bahadur oğlu, Nərimanlı kəndi
Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Zöhrab Məhəmməd oğlu, Xan Qərvənd kəndi