Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi

Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Müşfiq Əlövsət oğlu, Boluslu kəndi