Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Nağıyeva Xəzəngül Bəhlul qızı, Cəyirli kəndi