Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi