Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi