Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Məmmədova Lalə Məhərrəm qızı, Cəyirli kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Həşimov Rasim, Cicimli kəndi