Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynova Sərfinaz İsmayıl qızı, Şorəlli kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi