Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi

Əliyev Seyid, Kələntərli kəndi
Əliyev Baxdüşün kəndi, Körpüsındıran kəndi
Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi