Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov Şükur Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi