Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Hüseynov.E, Mərzili kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi