Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi