Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Zaur Vidadi oğlu, Əfətli kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi