Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi