Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
Abdullayeva Nabat Elman qızı, Quzanlı kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi