Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi

Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Akif Firəç oğlu, Kolqışlaq kəndi