Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Həsənov Pünyamin Vəniş oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi